Szaktanácsadás, kockázatfelmérés és elemzés  
 

Elemezzük a vállalkozás, az intézmény biztonsági helyzetét, s a biztonságvédelem szempontjából  kritikusnak tekintett elemek megállapításának eredményeként értékeljük a veszélyeztetettség szintjét;

Kockázatkezelési javaslatokat teszünk a védelmi koncepció kidolgozására, a kapcsolódó biztonsági intézkedések és szabályozás kiadására, a kockázati tényezõk csökkentésére, s  ezzel összefüggésben: a felesleges ráfordítások kiküszöbölésére;

Szabályalkotási tapasztalatokkal rendelkezõ jogi szakértõink  közremûködésével elõkészítjük, majd - felkérésre - elkészítjük a vagyonbiztonság érdekeit szolgáló intézkedéseket, az adott ügymenetre, adott gazdasági tevékenység-formára vonatkozó, a jogi szabályoknak megfelelõ, ámde a gyakorlati realitásokat is egyaránt  kifejezõ, s a  gyakorlati megoldásokat is megjelenítõ belsõ szabályzatokat, valamint -  megbízó belsõ  minõségirányítási rendszeréhez kapcsolódóan, a jogszabályi rendelkezések, valamint a belsõ szabályok figyelembe vételével  - a  dolgozók munkavégzésére vonatkozó leírásoknak  a vagyonbiztonság érdekeit, céljait közvetlenül, avagy közvetve szolgáló részeit;  

A biztonsági kockázatok kezelésének, illetve a  vállalkozás, az intézmény  biztonságos mûködését, vagyonát, illetve dolgozóinak személyét személyét fenyegetõ jog- és szabálysértések elhárítását elõsegítendõ: a vezetõi állományt, a bizalmi- és a  veszélyeztetett munkaköröket betöltõ dolgozókat

  • az e célból elkészített tematika és képzési anyag felhasználásával képzésben, oktatásban részesítjük, illetve
  • felkérésre: vizsgáljuk az így  elsajátított ismeretek gyakorlati érvényesülését.

Egyedi azonosításra alkalmas módon készítjük el  a rendeltetésében jelentõs, különösen nagy értékkel bíró ingóságok biztonsági alapú nyilvántartását.