MAGNUM SECURITY -KUTYÁS ÕR, KUTYÁS ÕRZÉS, MSZ EN 9001:2001
  Kutyás õrzés, járõrözés  
 

Cégünk vallja: a kutyás õr-járõr foglalkoztatása jelentõs mértékben növeli/növelheti a szolgáltatás hatékonyságát, lévén, hogy az õr-járõrkutya kifinomult érzékszerveivel nagyobb távolságról, s  igen jól észleli a mozgásokat és hangokat. A védelmi feladatok ellátására idomított kutya biztosítja a kutyavezetõ intézkedésének sikerét, megjelenésével és szabályozott magatartásával - ha arra szükség van -  visszatartja és elrettenti az elkövetõket.

Miközben a  kutya - jogtalan támadással szemben - a vagyonõrt, illetve az oltalmazandó, avagy  más személy életét, testi épségét is védi, ámde  alkalmas a védendõ objektumokkal szembeni jogsértések elhárításának, megszakításának  segítésében is.
Õrkutyáink mindegyike rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel. Cégünk a kutyával biztosított õrzésben kiemelkedõ tapasztalatokkal rendelkezik.

Kutyavezetõ õreink folyamatos - a szolgálatellátás elmételi és gyakorlati ismereteinek elsajátítására, s a megszerzett tudás bõvítésére irányuló - speciális felkészülésben részesülnek.