Információ-védelem  
 

Az "információ" biztonságának  érvényre juttatása - az egységes integrált biztonsági rendszerszemlélet alapelemeként - az eredményesség, a piaci megítélés egyik meghatározó tényezõje, az üzletmenet folytonosság fenntartásának elengedhetetlen követelménye. A komplex információ-védelem egyaránt felöleli a papíralapú  és elektronikus adatok, adathordozók, informatikai eszközök védelmét, azok biztonságos kezelésének  szabályozását, a humán erõforrásokra vonatkozó elõírások megfogalmazását, ámde  az üzleti hírszerzés elleni intézkedéseket is.

Kellõ tudással és tapasztalattal rendelkezünk ahhoz is, hogy - a  rejtett, s valamely adat jogellenes megszerzésére irányuló technikai eszközök felderítése céljából - ellenõrizzük a  Megbízó rendelkezése alatt álló telefon-, kaputelefon-hálózatot, - berendezést,  az  informatikai és más technikai és háztartási eszközöket, a bútorzatot, a lakás és egyéb helyiségek berendezési tárgyait, tartozékait,  miközben tájékoztatást adunk a lehallgatás elleni védekezés lehetõségeirõl,  de konkrét javaslatokat teszünk az adatok és  információk védelmét szolgáló lehetséges intézkedések megtételére is; igény esetén ezen intézkedések megtételérõl cégünk erre felkészült munkatársai gondoskodnak.

Cégünk segíteni kész, de segíteni is tud az ilyen igények kielégítésében!