MAGNUM SECURITY -járõrszolgálat
  Járõrszolgálat  
 

A helyi sajátosságok, kockázati tényezõk alapján kidolgozott útvonalakon, a védett terület egészén, illetve a védelem peremvonalán haladva járõreink vissza-visszatérõ ellenõrzéseket, megfigyeléseket végeznek, az általuk a személy- és vagyonvédelemmel összefüggésben megfigyelt állapotokat rögzítik, a védelemellátásával összefüggõ,  a védelem szempontjából jelentõséggel  bíró  adatokat gyûjtik és naplózzák;

A munkaidõ befejezését követõen a járõrszolgálat ellenõrzi a létesítmények helyiségek, épületrészek állapotát, zártságát, a kulcsok leadását, az elektromos fogyasztók kikapcsoltságát;

Az ilyen feladatok ellátására is felkészített és vizsgával rendelkezõ járõreink vissza-visszatérõ módon ellenõrzik a folyamatosan mûködõ berendezéseket, mûszereket, az épület-üzemeltetés szempontjából fontosabb kapcsolókat, elzárókat, s hiba, illetve rendellenes eltérés észlelése esetén  -  a tõlük telhetõ, adott helyzetükben  elvárható módon - halasztást nem tûrve megteszik a szükséges intézkedéseket, illetve jelentik az eseményt;

Jogellenes magatartás, behatolás,  illetve  a védett objektum biztonságát fenyegetõ más körülmény észlelése esetén - a jogsértés, illetve  az objektum biztonságát  fenyegetõ veszélyhelyzet elhárítása/megszakítása/megszüntetése érdekében - a járõrszolgálat megteszi a vonatkozó jogszabályokból, illetve az azokon alapuló szerzõdésbõl reá háruló,  lehetséges intézkedéseket;  járõreink igény esetén ellenõrzik a munka- és tûzbiztonsági - s ezek sorában: dohányzásra vonatkozó - elõírások betartását.

A járõrök feladataikat gyalogosan, kerékpárral, motorkerékpárral vagy gépjármûvel teljesítik;  telepített "járõr-ellenõrzõ" eszközeinket üzemeltetve ellenõrizzük a járõrözés pontosságát, az elõírt  védelmi feladatok teljesítését.