Fegyveres õrzés  
 

A védelem komplexitására törekvõ társaságunk a fegyveres õrzés jogszabályban elõírt feltételeivel is rendelkezik. Elmondható:  cégünk a fegyveres szolgáltatások gyakorlása terén igen nagy felkészültséggel és tapasztalatokkal bír.  A 20 éves múltra visszatekintõ mûködésünk során szerzett  tudásunkat a megbízások  teljesítésének mindennapjaiban  a legnagyobb körültekintéssel, s persze a vonatkozó jogi rendelkezések pontos  ismeretében,  azok maradéktalan  betartásával hasznosítjuk.

A szolgálati lõfegyverek viselésére jogosult vagyonõreink a kötelezõen elõírt lõgyakorlatokon rendszeresen részt vesznek, s a fegyveres szolgálat-ellátás gyakorlati/szakmai  ismereteinek  birtokában  végzik feladataikat. A fokozottan veszélyes tevékenységként aposztrofálható fegyveres szolgálat-ellátás törvényességének biztosítása érdekében a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket  õreink cégünk jogászai által  folyamatosan  szervezett, szituációs gyakorlathoz kötött jogi felkészítés (képzések) keretei között ismerik meg.