A növényvédelmet érintõ
magánbiztonsági szolgáltatások
 
   
     
  A növényvédelmet érintõ magánbiztonsági szolgáltatások  
 

A növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok forgalmazását és felhasználását érintõ, valamint a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelemmel, továbbá a   termelés-biztonságot veszélyeztetõ tevékenységet érintõ egyéb különös  szakértelmet igénylõ   szolgáltatások

A MAGNUM Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. -  a növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok hamisításának, illegális átcsomagolásának, kiszerelésének és forgalmazásának felderítésére, leleplezésére irányuló magánbiztonsági tevékenységével összefüggõ magánbiztonsági tevékenységen túl  a növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelemmel, továbbá a   termelés-biztonságot veszélyeztetõ tevékenységet érintõ egyéb, különös szakértelmet igénylõ szolgáltatások nyújtására irányuló  szerzõdéses keretei között - a következõ  különös tárgykörökben  ajánlja fel hathatós segítségét és szakértõ közremûködését:

 • növényvédõ szerek és termésnövelõ anyagok eredetiségének illetve azonosságának vizsgálata, minõségellenõrzése;
 • növényi termékekben, vízben és talajban végzett növényvédõszer-maradék, nehézfém és egyéb toxikus anyag vizsgálata;
 • növény-, talaj- és agrár-környezetvédelmet érintõ mûszaki, minõségi és egyéb nemzetközi elõírások gyakorlati adaptálása;
 • növények, növényi termékek, talaj és egyéb növényi tápközegek nemzetközi forgalmával összefüggõ feladatok ellátása;
 • növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelemmel összefüggõ adatbázisokkal, nyilvántartási rendszerekkel kapcsolatos feladatok elvégzése;
 • termelési biztonságot veszélyeztetõ járványok és gradációk megelõzésében, illetve elhárításában való közremûködés, tanácsadás;
 • polgári veszélyhelyzettel kapcsolatos, valamint természeti katasztrófákból eredõ növény- és talajvédelmi feladatok ellátása;
 • termõföldek minõségének és termékenységének megóvását szolgáló különös intézkedések kezdeményezése;
 • környezetkímélõ növény- és talajvédelmi eljárások biológiai hátterének kutatása, bioinnováció, környezetkímélõ technológiák fejlesztése;
 • növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelemi szakigazgatási tevékenységgel, a vonatkozó nemzeti szabályozással és közösségi harmonizációjával kapcsolatos feladatok, jogszabály-tervezetek elõkészítése és véleményezése;
 • közösségi és nemzeti források bevonásával megvalósuló támogatások növény-, talaj- és agrárkörnyezet-védelmi kritériumrendszereivel kapcsolatos szaktanácsadás;
 • nemzetközi szervezetekkel (EU, FAO, OECD, EPPO, WTO, IOBC stb.) és az Európai Bizottság és Tanács szakbizottságaival, valamint munkacsoportjaival való kapcsolattartás;
 • kapcsolattartás a kutatás, fejlesztés és oktatás hazai intézményeivel, igazgatási szerveivel, köztestületekkel, a civil- illetve érdekképviseleti szervezetekkel;  együttmûködési programok elõkészítése;
 • növényvédelmi szakirányú képzések és továbbképzések szervezése;
 • szakmai tájékoztató, ismeretterjesztõ, felhívó és szakpolitikai kampány-tevékenység.