Személy- és vagyonvédelmi
tevékenység
 
   
     
  Adat- és titok védelem  
 

A MAGNUM Kft. tevékenysége során kiemelt jelentőséget tulajdonít az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvényben foglalt  adat- és titokvédelmi előírásoknak. Munkatársaink magas szintű felkészültséggel és nagy gyakorlati tapasztalatokkal felvértezve tesznek javaslatot az adat- és titokvédelem belső szabályozásra, a védelem gyakorlati megoldásaira.

Előkészítjük, s - igény esetén - elkészítjük az üzleti-gazdasági titkok megóvását szolgáló vonatkozó legfontosabb   szabályzatokat, különösen a  titokköri jegyzéket,  valamint  az ügykezelésre,  az adathordozók kezelésére vonatkozó,  az adat és titokvédelemmel összefüggő  hatásköröket, jogosultságokat egyaránt felölelő   belső rendelkezéseket, ámde  figyelemmel kísérjük e dokumentumokban foglaltak időszerűségét is,  s  - ha az indokolt  - javaslatokat teszünk e belső szabályok módosítására.

A különböző adathordozókat - különös szolgáltatásként - elektronikus rendszerekkel védett trezorunkban őrizzük és tároljuk.

Cégünk  természetesen maga is kötelezettséget vállal arra, hogy az ajánlattétel, a szerződés előkészítése, majd teljesítése során a tudomására jutott valamennyi adatot üzleti-gazdasági titokként kezel, s azokat más személy vagy harmadik fél tudomására nem hozza.